Hệ thống đang trong giai đoạn thử nghiệm

CỔNG HỖ TRỢ

Nơi tiếp nhận và hỗ trợ các yêu cầu về lĩnh vực CNTT của các đơn vị
Quận - Huyện - Sở - Ngành TP.HCM

HỆ THỐNG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC YÊU CẦU VỀ:

Sự cố an ninh mạng, Sự cố hạ tầng CNTT, Khung kiến trúc chính quyền điện tử, LGSP, Trang thông tin điện tử, Phần mềm ứng dụng, Thư điện tử của thành phố, Một cửa điện tử-Dịch vụ, Tư vấn đầu tư ...

VỚI 3 KÊNH HỖ TRỢ SẴN CÓ:

Về phương pháp hướng dẫn triển khai kết nối dữ liệu hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ người dân của các đơn vị đến Cổng thông tin 1022

Tải về: tại đây

Ngày 17/08/2019 | 0 lượt xem

Tài liệu hướng dẫn các tiêu chí kỹ thuật thực hiện kết nối liên thông các phần mềm nội nghiệp của các đơn vị

Tải về: tại đây

Ngày 08/08/2019 | 0 lượt xem

Tài liệu hướng dẫn triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử

Tải về: tại đây

Ngày 12/01/2019 | 0 lượt xem

Tài liệu hướng dẫn theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry

Tải về: tại đây

Ngày 14/05/2017 | 0 lượt xem