Quyết định về thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thành phố Hồ Chí Minh
Thứ hai, 16/03/2020, 07:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 777/QĐ-UBND về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thành phố Hồ Chí Minh:

 

 

 

 

 

Số lượng lượt xem: 41