Thông báo

Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityWeb)
Thứ sáu, 08/12/2017, 14:52 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityWeb)
Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Tên dự án: Thuê dịch vụ hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityWeb)
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ mạng đô thị băng thông rộng đa dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 08/12/2017, 14:32 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ mạng đô thị băng thông rộng đa dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Tên dự án: Thuê dịch vụ mạng đô thị băng thông rộng đa dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai các ứng dụng dùng chung năm 2017, 2018, 2019
Thứ sáu, 08/12/2017, 10:47 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai các ứng dụng dùng chung năm 2017, 2018, 2019
Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Tên dự án: Thuê dịch vụ hạ tầng Trung tâm dữ liệu (Datacenter) triển khai các ứng dụng dùng chung
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

Thông báo KHLCNT: Triển khai dự phòng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ sáu, 08/12/2017, 10:03 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: Thông báo KHLCNT: Triển khai dự phòng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh.
Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
Tên dự án: Triển khai dự phòng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh.
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

Thông báo KQLCNT: Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ năm, 30/11/2017, 15:19 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: Thông báo KQLCNT: Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh
Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Tên dự án: Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.