Thông báo

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Thứ ba, 26/06/2018, 11:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông TP.HCM
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
Tên dự án: Triển khai nền tảng tích hợp, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu phi cấu trúc
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

Thông báo KQLCNT: Mua sắm, triển khai phần mềm và mua sắm dịch vụ để phục vụ triển khai dự phòng cho Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 29/12/2017, 04:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: Thông báo KQLCNT: Mua sắm, triển khai phần mềm và mua sắm dịch vụ để phục vụ triển khai dự phòng cho Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh
Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Tên dự án: Triển khai dự phòng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

Thông báo KQLCNT: Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm ISO điện tử quản lý hồ sơ đất đai
Thứ tư, 20/12/2017, 07:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: Thông báo KQLCNT: Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm ISO điện tử quản lý hồ sơ đất đai
Bên mời thầu: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Tên dự án: Triển khai HTTT liên thông kết nối lĩnh vực đất đai, xây dựng
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ tăng cường an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của thành phố năm 2017, 2018, 2019
Thứ tư, 13/12/2017, 08:32 SA
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ tăng cường an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của thành phố năm 2017, 2018, 2019
Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Tên dự án: Thuê dịch vụ tăng cường an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của thành phố
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.

Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityWeb)
Thứ sáu, 08/12/2017, 14:52 CH
Cỡ chữ Màu chữ image
Thông báo
Thông báo: Thông báo KQLCNT: Thuê dịch vụ hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ triển khai hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityWeb)
Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 59 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Tên dự án: Thuê dịch vụ hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityWeb)
Nội dung chi tiết: Xem chi tiết tại đây.