NĂNG LỰC TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN & QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

Hiện nay, Trung tâm CNTT-TT thành phố Hồ Chí Minh có đủ năng lực tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT như sau:

 • Phạm vi hoạt động: cấp độ 2, dự án nhóm C.
 • Có 07 người có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính phù hợp với yêu cầu của dự án; trong đó có 01 người có đủ điều kiện làm Chủ trì thiết kế sơ bộ Cấp độ 2.

NĂNG LỰC TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

Hiện nay, Trung tâm CNTT-TT thành phố Hồ Chí Minh có đủ năng lực tư vấn giám sát đầu tư ứng dụng CNTT.

 • Nhân sự tham giá có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (thuộc bộ môn giám sát thi công).

NĂNG LỰC TƯ VẤN ĐẤU THẦU

(Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng theo Luật Xây dựng).

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN DỰ ÁN

 • Các dự án điển hình đã thực hiện tư vấn
  • 1.1 Tư vấn lập thuyết minh dự án:
   • Xây dựng trung tâm phân tích ngành thuế
   • Nâng cấp, duy trì hạ tầng thiết bị CNTT cho các Sở, Ban ngành thành phố, UBND Quận, huyện
   • Hiện đại hóa hạ tầng CNTT ngành Tài chính tỉnh Phú Yên
  • 1.2 Tư vấn tổ chức lựa chọn nhà thầu:
   • Nâng cấp trang thiết bị CNTT trong các cơ quan Đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015
   • Nâng cấp, duy trì hạ tầng thiết bị CNTT cho các Sở, Ban ngành thành phố, UBND Quận, huyện
   • Xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố
  • 1.3 Tư vấn giám sát:
   • Ứng dụng CNTT để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chánh nhà nước ở địa phương, giai đoạn 2 (2012-2015)
   • Xây dựng và triển khai mạng xã hội Mực tím Online
   • Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng
   • Tư vấn giám sát thi công dự án CNTT thuộc dự án "Cổng thông tin điển tử Bến Tre"
   • Tư vấn giám sát cung cấp thiết bị và triển khai phần mềm hạng mục bổ sung dự án "Ứng dụng CNTT để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông tại cơ quan hành chánh nhà nước ở địa phương, giai đoạn 2 (2012-2015)"
   • Nâng cấp trang thiết bị CNTT trong các cơ quan Đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015
   • Xây dựng trung tâm phân tích ngành thuế
   • ….
  • 1.4 Tư vấn quản lý dự án
   • Xây dựng, đào tạo và chuyển giao phần mềm mạng xã hội Mực Tím online (gói thầu số 6)
   • Ứng dụng CNTT tại Tòa án Nhân dân Thành phố và các đơn vị trực thuộc
 • Các dự án, hạng mục Trung tâm CNTT-TT làm chủ đầu tư
  • 2.1 Dự án
   • Chuẩn hóa dữ liệu hệ thống thông tin
   • Triển khai các phần mềm ứng dụng có bản quyền với chi phí thấp (phần mềm mã nguồn mở)
   • Nâng cấp Hệ thống hội nghị trực tuyến TP. HCM
   • Thí điểm kios thông tin phục vụ xây dựng nông thôn mới
   • Đảm bảo an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố (giai đoạn năm 2012 - 2013)
   • Mua sắm trang thiết bị tăng cường công tác quản lý nhà nước tại Sở Thông tin và Truyền thông.
  • 2.2. Hạng mục
   • Thuê hạ tầng mạng đô thị băng thông rộng đa dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh
   • Thuê hệ thống điều khiển mạng băng thông rộng của thành phố (NOC)
   • Thuê hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityweb)
   • Hệ thống thư điện tử thành phố
   • Thuê hạ tầng trung tâm dữ liệu (DataCenter) triển khai các ứng dụng dùng chung và ứng dụng tại các quận-huyện
   • Tăng cường an toàn an ninh thông tin
   • Đảm bảo vận hành hệ thống
   • Thuê hạ tầng Trung tâm dữ liệu (datacenter) phục vụ lưu trữ dữ liệu từ xa
   • Xây dựng Hệ thống thông tin Đất đai – Xây dựng
   • Xây dựng Kiến trúc tổng thể khung cho các hệ thống thông tin chuyên ngành
   • Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý trong phát triển kinh tế - xã hội
  • 2.3 Xây dựng Kiến trúc tổng thể khung chính quyền điện tử TPHCM (egov framework)
   • Mua sắm phần mềm phục vụ triển khai cho chính quyền điện tử
   • Triển khai liên thông, kết nối hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin
   • Triển khai ứng dụng CNTT tại Sở Thông tin và Truyền thông (giai đoạn năm 2013)
   • Hoàn chỉnh cấu trúc thông tin và nội dung các Trang thông tin điện tử thành viên Hochiminh cityweb sở-ban-ngành(theo Nghị định 43/NĐ-CP)
   • Triển khai Dịch vụ công cấp 3 tại các sở - ban - ngành, quận - huyện
   • Ứng dụng Công nghệ Thông tin trên điện thoại di động phục vụ công tác chỉ đạo điều hành
   • Triển khai An toàn an ninh thông tin
   • Chuyển giao các phần mềm ứng dụng dựa trên công nghệ nguồn mở
   • Ứng cứu khẩn cấp
   • Triển khai ứng dụng chữ ký số
   • Triển khai hệ thống định danh thành phố
   • Nâng cấp bản quyền hệ điều hành máy tính (giai đoạn 2014)
   • Triển khai hệ thống số hóa, bóc tách dữ liệu
   • Triển khai phần mềm quản lý văn bản trong cơ quan nhà nước (giai đoạn 4)
   • Xây dựng
 • Các sự kiện nổi bật mà trung tâm thực hiện
  • Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tham gia tổ chức thành công các sự kiện lớn ở cấp thành phố và các sự kiện trong lĩnh vực công nghệ thông tin như:
   • Lễ hội Đường sách Xuân Tân Mão năm 2011;
   • Lễ hội Đường sách Xuân Nhâm Thìn năm 2012;
   • Lễ hội Đường sách Xuân Quý Tỵ năm 2013;
   • Lễ hội Đường sách Xuân Giáp Ngọ năm 2014;
   • Lễ hội Đường sách Xuân Ất Mùi năm 2015;
   • Sự kiện Gặp gỡ đầu năm ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông TP.HCM năm 2011,2012, 2013, 2014, 2015;
   • Giải thưởng Công nghệ thông tin năm 2011,2012, 2013, 2014, 2015.
   • Lễ khai trương Tổng đài tiếp nhận sự cố hạ tầng kỹ thuật (08). 39.111.333;
   • Hội thảo "Thúc đẩy Ứng dụng và Phát triển phần mềm Mã nguồn mở"
   • Hội thảo chuyên đề "Các giải pháp Kỹ thuật cho hệ thống chẩn đoán, chữa bệnh từ xa"
   • Hội thảo: Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy ứng dụng chữ ký số.
   • Hội thảo "Trung tâm dữ liệu theo mô hình điện toán đám mây.
   • Lễ Khai trương trang thông tin Thành phố Hồ Chí Minh trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ…