title

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022
Thứ sáu, 24/12/2021, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 24/12/2021, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ) năm 2022 với sự tham dự của toàn thể CBCCVCNLĐ Trung tâm CNTT-TT.

Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Trung tâm và ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Công đoàn.

Hội nghị trân trọng đón tiếp Bà Võ Thị Trung Trinh, đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, toàn cán bộ, viên chức và người lao động đã được nghe các báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVCNLĐ năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 và Quy chế dân chủ cơ sở; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021; bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024; báo cáo tình hình tài chính năm 2021; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 và dự thảo Nghị quyết Hội nghị năm 2022. Ngoài ra tại Hội nghị đã triển khai công tác ký kết giao ước thi đua trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 giữa các phòng chuyên môn và Giám đốc Trung tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Thị Trung Trinh đã chia sẻ những khó khăn của Trung tâm trong năm 2021 khi tình hình dịch Covid-19 bùng phát, biểu dương những kết quả Trung tâm đã đạt được trong năm 2021, đặc biệt là trong duy trì ổn định thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị trong thời điểm toàn Thành phố thực hiện giãn cách xã hội; đồng thời chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị năm 2022 và đề ra các giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2022 đã đặt ra; phấn đấu nâng mức thu nhập của người lao động đang công tác tại Trung tâm.

Ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bà Võ Thị Trung Trinh; ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của CBVCNLĐ Trung tâm và đề nghị mỗi cá nhân trong Trung tâm không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thống giao thực hiện.

Bên cạnh đó, với cương vị là người đứng đầu đơn vị, ông Nguyễn Đức Chung cũng xác định một số giải pháp để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022 như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Trung tâm trong công tác điều hành, quản lý; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức và người lao động không chỉ về chuyên môn mà về cả kỹ năng mềm; tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động trẻ tham gia các hoạt động chuyên môn và công tác xã hội của Trung tâm; tích cực học tập nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, văn hóa xã hội và chuyên môn nghiệp vụ. Đây cũng là cơ sở, tiền đề quan trọng để Trung tâm tiếp tục những bước phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Trung tâm kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2021

Ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch công đoàn bộ phận Trung tâm kiểm điểm thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế dân chủ năm 2021

Bà Trần Thị Ngọc Thảo, Phó Trưởng phòng KHTC trình bày dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

Ký kết giao ước thi đua các phòng và Ban Giám đốc

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024

Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm chụp hình lưu niệm tại Hội nghị CB,VC,NLĐ năm 2022

Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 8078

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------