title

Thông tin giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ ba, 02/03/2021, 19:53 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

1.Quyết định về việc Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Xem chi tiết tại đây)

2.Thể lệ xét tặng giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 - năm 2021. Lĩnh vực 4: Truyền thông  (Xem chi tiết tại đây)

Ban Biên Tập

Số lượng lượt xem: 1379

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------