title

Họp báo công bố kết quả triển khai 4 trung tâm thuộc Đề án Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2015
Thứ năm, 29/11/2018, 15:01 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

             Ngày 23/11/2017, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định số 6179/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Qua một năm triển khai thực hiện Đề án, thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định.

Ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phát biểu tại họp báo

             Được sự cho phép của UBND TP, chiều ngày 28/11/2018, Sở TTTT (cơ quan thường trực Đề án Đô thị thông minh) đã tổ chức họp báo Công bố kết quả triển khai 4 trung tâm thuộc đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2015 dưới sự chủ trì của ông Dương Anh Đức – Giám đốc Sở TTTT TP.HCM.

Quang cảnh buổi họp báo

 

Tại họp báo, lãnh đạo Sở TTTT đã thông tin một số nội dung về kết quả triển khai 4 Trung tâm thuộc Đề án Đô thị thông minh ứng với 4 giải pháp trọng tâm cần ưu tiên triển khai thực hiện trong Đề án:

- Thứ nhất là xây dựng Kho dữ liệu dung chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở;

- Thứ hai là xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố;

- Thứ ba là xây dựng Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội thành phố;

- Thứ tư là thành lập Trung tâm An toàn thông tin của thành phố.

Việc xây dựng đô thị thông minh là một quá trình liên tục và mang tính chất “mở, đòi hỏi phải có sự chung tay của các nguồn lực xã hội”. Do đó, thành phố mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp, hiến kế từ người dân và doanh nghiệp về các giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai xây dựng thành công đô thị thông minh. Đề án sẽ thường xuyên cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn của thành phố, ý kiến góp ý của người dân và doanh nghiệp, đồng thời phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế phát triển đô thị thông minh trên thế giới.

Ban Biên Tập

Số lượng lượt xem: 866