title

Hội thảo chuyên đề về góp ý dự thảo báo cáo Quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin theo Kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố
Thứ sáu, 08/01/2021, 01:08 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (đơn vị tư vấn) tổ chức Hội thảo chuyên đề về góp ý dự thảo báo cáo Quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin theo Kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố.

Chủ trì Hội thảo là bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; cùng sự tham gia của Lãnh đạo Phòng Công nghệ thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, đại diện các Sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh hội thảo

Theo Ông Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, việc tổ chức Hội thảo nhằm lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, đơn vị tham dự để hoàn hiện công tác quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin theo Kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố được ban hành tại Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. Mục tiêu chính của công tác quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin bao gồm:

          - Cung cấp mô hình kiến trúc kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu thành phố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Cơ quan Nhà nước; tăng cường công khai, minh bạch thông tin; cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

         - Trên cơ sở quy hoạch kiến trúc và giải pháp kỹ thuật về hạ tầng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin cho chính quyền điện tử Thành phố, các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp hoặc các tổ chức khác có thể tham chiếu mô hình, tiêu chuẩn, lộ trình, phương pháp,… khi đề xuất xây dựng, triển khai hạ tầng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị mình nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đồng thời đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ.

          - Chuẩn hóa các quy trình, chính sách vận hành và đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu và đơn vị để đảm bảo chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin an toàn,  xuyên suốt và nâng cao độ hài lòng của người dùng.

        Sau phần báo cáo của đơn vị tư vấn, Hội thảo đã ghi nhận 26 ý kiến góp ý liên quan đến các nội dung khảo sát hiện trạng, mô hình kỹ thuật, công nghệ, phương án và lộ trình đề xuất triển khai, trung tâm dữ liệu dự phòng, quy trình quản lý, đào tạo nguồn nhân lực và công tác đảm bảo an toàn thông tin.

        Phát biểu kết luận chỉ đạo, Bà Võ Thị Trung Trinh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo nhằm hoàn thiện công tác quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin theo Kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố. Các nội dung góp ý tại Hội thảo, bà Võ Thị Trung Trinh đề nghị:

          - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tiếp thu, cùng với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện trong báo cáo.

          - Kết quả báo cáo sẽ được bổ sung vào các hợp đồng cung cấp dịch vụ để ràng buộc chất lượng của nhà cung cấp trong giai đoạn 2021-2023.

         - Phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất lộ trình triển khai các nội dung trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế của thành phố.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hội thảo:

Ông Lê Nhựt Hoàng Nam - Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tại Hội thảo

Bả Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc Sở TTTT phát biểu chỉ đạo

Ông Nguyễn Đức Chung  - Giám đốc Trung tâm CNTT-TT tiếp thu ý kiến chỉ đạo

TS. Võ Văn Khang - Phó Chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam tham gia góp ý

TS. Phạm Văn Hậu - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng - Đại học CNTT tham gia góp ý

Ông Võ Minh Thành - Trưởng phòng CNTT tham gia góp ý

Ông Lý Minh Tuân - Phó Chánh Văn phòng Sở TTTT tham gia góp ý

Bà Phạm Thị Thu Hằng - Đại diện UBND Huyện Nhà Bè tham gia góp ý

Ông Ngô Hoàng Nhân - Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tham gia góp ý

Ông Đoàn Việt Hà - Đại diện Công ty FPT tham gia góp ý

Ông Nguyễn Đức Huy - Đại diện Công ty Viettel TP.HCM tham gia góp ý

Ông Trần Hữu Dũng - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung tham gia góp ý


 

Số lượng lượt xem: 1359

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------