title

Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2021
Thứ năm, 24/12/2020, 19:37 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Chiều ngày 23/12/2020, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) đã tiến hành tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ) năm 2021 với sự tham dự của toàn thể CBCCVCNLĐ Trung tâm CNTT-TT.

Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Trung tâm và ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Công đoàn.

Hội nghị có sự tham dự của Bà Võ Thị Trung Trinh, đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ nhân viên đã được nghe các báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVCNLĐ năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 và Quy chế dân chủ cơ sở; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; báo cáo tình hình tài chính năm 2020; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 và dự thảo Nghị quyết Hội nghị năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Thị Trung Trinh đã chia sẻ những khó khăn của Trung tâm, biểu dương những kết quả Trung tâm đã đạt được trong năm 2020, đồng thời chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm, trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị năm 2021 và đề ra các giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2021 đã đặt ra; đồng thời phấn đấu nâng mức thu nhập của người lao động đang công tác tại Trung tâm.

Ông Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bà Võ Thị Trung Trinh; ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của CBVCNLĐ Trung tâm và đề nghị mỗi cá nhân trong Trung tâm không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thống giao thực hiện.

Bên cạnh đó, với cương vị là người đứng đầu đơn vị, ông Nguyễn Đức Chung cũng xác định một số giải pháp để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021 như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Trung tâm trong công tác điều hành, quản lý; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động trẻ tham gia các hoạt động chuyên môn và công tác xã hội của Trung tâm; tích cực học tập nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, văn hóa xã hội và chuyên môn nghiệp vụ. Đây cũng là cơ sở, tiền đề quan trọng để Trung tâm tiếp tục những bước phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại Hội nghị.

Giám đốc Trung tâm kiểm điểm thực hiện Nghị quyết 2020

Giám đốc Trung tâm điều hành thảo luận đóng góp ý kiến.

Phát biểu chỉ đạo của bà Võ Thị Trung Trinh, đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TPHCM

 

 

Tập thể Trung tâm CNTT-TT chụp hình với lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM

Tập thể Trung tâm CNTT-TT chụp hình lưu niệm Hội nghị CBVCNLĐ năm 2021

 

Số lượng lượt xem: 1478

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------