title

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
Thứ sáu, 27/12/2019, 07:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020, chiều ngày 25/12/2019, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm CNTT-TT) tiến hành tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ) năm 2020 với sự tham dự của toàn thể CBCCVCNLĐ Trung tâm CNTT-TT.

Chủ trì hội nghị là ông Lý Minh Tuân - Giám đốc, ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Công đoàn.

 

Hội nghị đã được tiếp đón bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ nhân viên đã được nghe các báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVCNLĐ năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020, báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 và Quy chế dân chủ cơ sở, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, báo cáo tình hình tài chính năm 2019; dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 và dự thảo Nghị quyết Hội nghị năm 2020.

 

Phát huy tinh thần dân chủ, CBCCVCNLĐ Trung tâm đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho tập thể người lao động tại Trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp tại Hội nghị của CB,CC,VC,NLĐ Trung tâm. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của các phòng chuyên môn sẽ được Ban Giám đốc chỉ đạo giải quyết. Những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của người lao động, Trung tâm sẽ nghiên cứu, giải đáp.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Thị Trung Trinh đã chia sẻ những khó khăn của Trung tâm, biểu dương những kết quả Trung tâm đã đạt được trong năm 2019, đồng thời chỉ đạo Ban Giám đốc Trung tâm, trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức hội nghị về xây dựng và đề ra các giải pháp khả thi để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2020, làm cơ sở nâng mức thu nhập của người lao động Trung tâm.

 

Ông Lý Minh Tuân, Giám đốc Trung tâm CNTT-TT đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của CBCCVCNLĐ Trung tâm và đề nghị mỗi cá nhân trong Trung tâm không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành;  tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thống giao thực hiện. Bên cạnh đó, với cương vị là người đứng đầu đơn vị, ông Lý Minh Tuân cũng xác định một số giải pháp để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2020 như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Trung tâm trong công tác điều hành, quản lý; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, người lao động trẻ tham gia các hoạt động chuyên môn và công tác xã hội của Trung tâm; tích cực học tập nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, văn hóa xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

 

Thành công của Hội nghị là cơ sở tiền đề quan trọng để Trung tâm đề ra các giải pháp hữu hiệu góp phần đưa Trung tâm tiếp tục những bước phát triển vững mạnh trong những năm tiếp theo.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận tại Hội nghị.

 

Chủ tọa đoàn

 

Ông Lý Minh Tuân - Giám đốc Trung tâm CNTT - TT báo cáo kiểm điểm Nghị quyết 2019 1

 

Giám đốc Trung tâm CNTT - TT trình bày kế hoạch công tác trọng điểm 2020

 

 

Ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Công đoàn báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ 2019 và Quy chế dân chủ

 

Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân

 

Hội Nghị đang nghe các báo cáo

 

 

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

Bà Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám Đốc Sở TTTT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Ban Biên Tập

Số lượng lượt xem: 1766

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------