title

Hiệu chính, cập nhật quy trình xử lý bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại TP.HCM
Thứ sáu, 30/11/2018, 14:16 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sau thời gian thực hiện hiệu chỉnh, cập nhật quy trình xử lý bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai (theo Quyết định 1774/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 và Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Ủy ban nhân dân TP.HCM), ngày 29/11/2018, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – Tài nguyên môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM và Văn phòng Đăng ký đất đai TP tổ chức buổi đào tạo, hướng dẫn vận hành Hệ thống Một cửa điện tử Quản lý hồ sơ đất đai đối với bộ thủ tục hành chính.

Quang cảnh buổi đào tạo

               Buổi đào tạo đã diễn ra thành công với sự tham gia của các đại diện Bộ phận một cửa, Phòng Tài nguyên và Môi trường của UBND 24 quận/huyện, Văn phòng đăng ký đất đai TP và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của 24 quận/huyện.

Ông Bùi Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - Tài nguyên môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu khai mạc buổi đào tạo

Ông Lê Phương, Phó trưởng phòng Hệ thống thông tin, Trung tâm CNTT-TT, Sở TTTT trình bày về kết quả hiệu chỉnh, cập nhật Hệ thống

Ông Đỗ Hoàng Anh, Chuyên viên phòng Hệ thống thông tin, Trung tâm CNTT-TT, Sở TTTT hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa đất đai

Hệ thống Hệ thống Một cửa điện tử Quản lý hồ sơ đất đai sau khi được hiệu chỉnh, cập nhật sẽ đáp ứng được các mục tiêu đề ra:
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về hồ sơ đất đai
- Theo dõi được quá trình thụ lý các hồ sơ về đất đai
- Quản lý thống kê, báo cáo, tra cứu hồ sơ đất đai dễ dàng thuận tiện theo danh mục thủ tục thống nhất
----------------------------
1. Ngày 02/5/2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại TP.HCM.
2. Ngày 18/7/2018, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 2971/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại TP.HCM.

 

Ban Biên Tập

Số lượng lượt xem: 886