title

Bước tiến ứng dụng công nghệ thông tin tạo "đột phá" thủ tục hành chính, làm tăng hiệu quả giải quyết hồ sơ đất đai tại TP.HCM
Thứ tư, 25/04/2018, 10:01 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

             (TT CNTT-TT) Cải cách hành chính trong xử lý thủ tục về lĩnh vực đất đai nhằm công khai, minh bạch, tăng mức độ hài lòng của người dân luôn là vấn đề được quan tâm từ các cấp quản lý. Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM chủ trì và giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức thử nghiệm “Hệ thống Một cửa liên thông trong quản lý hồ sơ đất đai” (Hệ thống Một cửa đất đai). Sau hơn một năm thử nghiệm, hệ thống Một cửa đất đai đã phát huy hiệu quả, giải quyết căn bản tình trạng khó khăn trong công tác quản lý nhà nước và trong phục vụ người dân về hồ sơ đất đai.

              Ông Đoàn Ái Nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT-TT, đại diện đơn vị chủ trì tổ chức triển khai thí điểm Hệ thống này cho biết, qua kết quả nghiên cứu một số Nghị định, Hướng dẫn liên quan đến quy định cụ thể về các trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai; kết hợp kết quả khảo sát thực tế về ứng dụng CNTT cho hoạt động tại Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, các phòng chuyên môn xử lý hồ sơ hành chính cấp quận huyện, có nhiều khó khăn, nổi cộm nhất là: chưa đồng nhất về quy trình, mẫu biểu; đa dạng công nghệ phần mềm quản lý hồ sơ tại các đơn vị; chưa liên thông, kết nối thông tin giữa các cấp để quản lý điều hành… Từ đó, làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ, chất lượng phục vụ dân trong lĩnh vực đất đai; việc tra cứu, theo dõi tình hình xử lý hồ sơ đất đại của người dân cũng bị hạn chế. Tuy nhiên, sau thời gian xây dựng và đưa vào vận hành, “Hệ thống Một cửa liên thông trong quản lý hồ sơ đất đai” cơ bản giải quyết các vấn đề và nhanh chóng phát huy hiệu quả. Đây có thể xem là bước đột phá về ứng dụng CNTT trong quản lý đất đai tại thành phố, làm tăng hiệu quả giải quyết hồ sơ đất đai tại thành phố.

              Các những điểm nổi bật của “Hệ thống Một cửa liên thông trong quản lý hồ sơ đất đai" như sau:

Giao diện trang http://motcuadatdai.tphcm.gov.vn

 

           Về phục vụ các cơ quan quản lý:  Triển khai phần mềm một cửa điện tử quản lý hồ sơ đất đai; đồng nhất áp dụng danh mục thủ tục về lĩnh vực đất đai; Hệ thống cung cấp các thống kê báo cáo liên quan đến việc tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ đất đai thống nhất toàn thành phố; Báo cáo tổng hợp độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai; liên thông với các phần mềm khác, các hệ thống phần mềm quản lý đất đai, quản lý đô thị đang được triển khai tại các quận huyện và các cơ quan Sở Ngành; Hệ thống được cài đặt tại Trung tâm dữ liệu của Thành phố…

           Về phục vụ người dân:  Hệ thống cho phép tích hợp với hệ thống Một cửa điện tử (ISO điện tử tại đơn vị), từ đó người dân dễ dàng để biết được tình trạng hồ sơ xử lý đang ở đâu qua thông qua SMS, Email, qua trang dịch vụ công thành phố (trang dichvucong.hochiminhcitygov.vn); công khai minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ; Tiếp thu ý kiến đánh giá hài lòng người dân, nâng cao chất lượng dịch vụ công của các cơ quan hành chính.

Người dân làm hồ sơ đất đai tại UBND Quận

Tra cứu tình trạng hồ sơ của người dân tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn

 

          Hiện nay, Hệ thống Một cửa liên thông trong quản lý hồ sơ đất đai đã hoàn tất triển khai thí điểm tại Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 24 quận huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đất đai tại Ủy ban nhân dân 24 quận huyện và phòng Tài nguyên Môi trường 24 quận huyện.

          Trong thời gian tới, Trung tâm CNTT-TT sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường hoàn thiện Hệ thống, gia tăng hiệu quả tính năng kết nối liên thông và phát triển thêm các tiện ích khác, tạo ra sản phẩm thiết thực phục vụ người dân, cơ quan quản lý trong lĩnh vực đất đai, chung tay vào quá trình xây dựng đô thị thông minh của thành phố.

Hạnh Quyên

Số lượng lượt xem: 809