title

Đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử
Thứ sáu, 07/05/2021, 02:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng và triển khai phần mềm về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Trung tâm CNTT-TT) được Sở Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ thực hiện hạng mục “Xây dựng và triển khai phần mềm về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” tại Quyết định số 83/QĐ-STTTT ngày 19/3/2021. Từ ngày 22/4/2021 đến ngày 24/4/2021, Trung tâm CNTT-TT đã phối hợp với Sở Nội vụ và đơn vị triển khai tổ chức tập huấn cho 1.602 cán bộ, công chức, viên chức là đối tượng được phân công phụ trách, theo dõi và sử dụng phần mềm bầu cử tại thành phố Thủ Đức, 21 quận, huyện và 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Qua đợt tập huấn, người tham dự tập huấn được giới thiệu, hướng dẫn trực tiếp trên máy tính để nắm vững kiến thức, kỹ năng và thao tác sử dụng phần mềm, cụ thể:

  • Quy trình luân chuyển và xử lý nghiệp vụ.
  • Các chức năng thao tác cơ bản của phần mềm.
  • Quy tắc cập nhật dữ liệu, xử lý dữ liệu.
  • Quy tắc xử lý thông tin và khai thác thông tin.
  • Tìm kiếm, báo cáo và tổng hợp trên các mẫu biểu.
  • Khai thác thông tin.

Sau đợt tập huấn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Nội vụ sẽ tổ chức 3 đợt diễn tập hỗ trợ bầu cử trước khi chính thức triển khai phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

 

 

 

Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 2133

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------